Αρχική Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ Απότην ΚΛΙΜΑΚΑ του αγίου Ιωάννη

Απότην ΚΛΙΜΑΚΑ του αγίου Ιωάννη

0
  • Μὴ σοφίζου ἐν εὐχῇ σου ῥήμασι· παίδων γὰρ πολλάκις ἁπλᾶ ψελλίσματα καὶ ἀποίκιλα τὸν Πατέρα αὐτῶν, τὸν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς ἐθεράπευσαν.

♦ Μὴν ἐπιτηδεύεσαι τὰ λόγια τῆς προσευχῆς σου. Διότι πολλὲς φορὲς τὰ ἁπλὰ καὶ ἀνεπιτήδευτα ψελλίσματα τῶν μικρῶν παιδιῶν εὐχαρίστησαν καὶ ἱκανοποίησαν τὸν Οὐράνιο Πατέρα τους.

  • Μὴ πολυλογεῖν ἐπιχείρει, ἵνα μὴ πρὸς ζήτησιν λόγων διασκεδασθῇ ὁ νοῦς.

Εἶς λόγος τελωνικὸς τὸν Θεὸν ἐξιλεώσατο·καὶ ἓν ῥῆμα πιστὸν τὸν λῃστὴν διέσωσε…

♦ Μὴ ζητῆς νὰ λέγης πολλὰ στὴν προσευχή σου, γιὰ νὰ μὴ διασκορπισθῆ ὁ νοῦς σου, ἀναζητώντας λόγια. Ἕνας λόγος τελωνικὸς ἐξιλέωσε τὸν Θεὸ καὶ ἕνας λόγος πίστεως ἔσωσε τὸν ληστή.

  • Ὁ ἀγαπῶν τὸν Κύριον, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ προηγάπησεν. Ἀπόδειξις γὰρ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον.

♦ Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Κύριον, ἔχει προηγουμένως ἀγαπήσει τὸν ἀδελφό του. Διότι τὸ δεύτερο εἶναι ἀπόδειξις τοῦ πρώτου.

  • Ὁ ἀγαπῶν τὸν πλησίον οὐδέποτε καταλαλούντων ἀνέξεται· ὡς ἀπὸ πυρὸς μᾶλλον δὲ ἀποφεύξεται.

♦ Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν πλησίον του, ποτὲ δὲν θὰ ἀνεχθῆ ἀνθρώπους ποὺ καταλαλοῦν, ἀλλὰ μᾶλλον θὰ φύγη μακρυὰ ἀπὸ αὐτοὺς σὰν ἀπὸ φωτιά…

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here