Αρχική ΑΡΧΙΚΗ Σέ παρακαλῶ ζήτησε ἀπό τόν Θεό νά Τόν συναντήσεις,

Σέ παρακαλῶ ζήτησε ἀπό τόν Θεό νά Τόν συναντήσεις,

0

Παιδι μου
Σέ παρακαλῶ ζήτησε ἀπό τόν Θεό νά Τόν συναντήσεις,
νά σοῦ ἀποκαλύψει τήν ὕπαρξή Του
. Ἄν μέ καλή διάθεση τό προσευχηθεῖς,
θά τό κάνει καί θά ἔρθει κοντά σου καί τότε θά εἶσαι ὄντως εὐτυχής.
Δέν βρίσκεται ἡ χαρά στά ὑλικά ἀγαθά,
ἡ χαρά αὐτή κρατάει λίγο, εἶναι περαστική.
Ἄν ἔρθει ὁ Χριστός καί ἀγγίξει τήν ψυχή σου,
ὤ τότε θά ξαναγεννηθεῖς!
Θά γεμίσει ἡ καρδιά σου,
θά ἀλλάξει ἡ καθημερινότητά σου.
Στήν ἀναζήτηση αὐτή τοῦ Θεοῦ μήν ξεχάσεις νά παρακαλᾶς τήν Παναγία,
ἡ ὁποία ἔχει τό ἔργο νά πρεσβεύει γιά τούς ἀνθρώπους!
Νά τής μιλᾶς ἁπλά καί χωρίς πολλά λόγια.
Ἐκείνη ἀκούει τούς παλμούς τῆς ὕπαρξής μας.
Στήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ καί στήν πορεία τῆς συνάντησης μαζί Του
σπουδαῖο εἶναι νά βρεῖς ἕναν ἱερέα ὁ ὁποῖος μέ ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον
θά σέ βοηθάει καί θά σέ στηρίζει στήν προσπάθειά σου.
Θέλω νά σοῦ πῶ καί κάτι ἄλλο.
Ὁ Θεός ὡς Πνεῦμα βρίσκεται παντοῦ καί στή γῆ καί στή θάλασσα καί στόν ἀέρα,
ἀλλά ὡς Σῶμα βρίσκεται μόνο στήν Ἐκκλησία.
Προσπάθησε ἄν καί εἶσαι κουρασμένος ὅλη τήν ἑβδομάδα, νά πηγαίνεις στόν ναό,
ὄχι ἁπλά γιά νά ἀνάβεις ἕνα κερί-καλό εἶναι καί αὐτό-
ἀλλά τήν ὥρα πού τελεῖται ἡ θεία λειτουργία!
Τότε εἶναι ἀνοιχτοί οἱ οὐρανοί, τότε ὁ οὐρανός βρίσκεται στή γῆ καί ἡ γῆ ἀνεβαίνει στόν οὐρανό. Τότε ἅγιοι, ἄγγελοι, ἄνθρωποι ζῶντες καί κεκοιμημένοι συνεορτάζουν.
Ἐκεῖ θά συναντᾶς καί τίς ψυχές τῶν γνωστῶν σου πού ἔχουν φύγει ἀπό τήν παρούσα ζωή.
Αὐτές τίς ὧρες εἶναι ἀνοιχτές οἱ πύλες τοῦ οὐρανοῦ
καί ὁ Θεός ἀφουγκράζεται τίς ψυχές τῶν παιδιῶν Του πού Τόν καλοῦν.
Ἀγαπητέ μου, προσπάθησε νά κάνεις καλό στόν διπλανό σου καί ἄν δέν μπορεῖς τουλάχιστον ἀγωνίσου νά μήν τοῦ κάνεις κακό.
Μήν ἀφήνεις νά πνίγουν τήν ψυχή σου ὁ ἐγωισμός,
οἱ ζήλειες, οἱ κακίες ἤ ἡ ἐκδίκηση. Δέν θά νιώθεις καλά!
Δέν θά εἶσαι καλά! Θά νιώθεις τό κενό μέσα σου!
Τό κακό ποτέ δέν φεύγει μέ τό κακό.
Πραγματικά μεγάλος εἶναι αὐτός πού ἀνταποδίδει καλό ἔναντι τοῦ κακοῦ.
Αὐτήν τήν στάση ζωῆς καί ὁ Θεός τήν εὐλογεῖ καί ὁ ἄνθρωπος νιώθει ἤρεμος.
Νιώθει ζεστή, καθαρή καί ἀνάλαφρη τήν ψυχή του.
Σέ παρακαλῶ νά μή ζεῖς σάν νά μήν ὑπάρχει Θεός καί σάν νά εἶναι αὐτή ἡ ζωή αἰώνια.
Μήν σέ παρασύρει ὁ ρυθμός τῆς καθημερινότητας,
φρόντισε γιά τήν ψυχή σου καί μήν τήν ἀφήνεις νά πεινάει.
Κάθε πρωΐ ὅταν ξεκινᾶς τήν ἡμέρα σου
νά λές Χριστέ μου Σέ παρακαλῶ νά μήν κάνω κακό καί νά μήν πάθω κακό!
Ὅ,τι ὅμως καί ἄν μοῦ συμβεῖ νά μήν Σέ ἐγκατελείψω ποτέ!
Ἄν μπορεῖς να ψιθυρίζεις καί μιά πολύ δυνατή προσευχή.
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλό!
Ἄς κάνουμε καί ἐσύ καί ἐγώ τόν ἀγώνα μας
νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας ἀπό ὅ,τι βρώμικο ἔχει
καί ἄς παλεύουμε κάθε μέρα νά βροῦμε καί νά ἀγκαλιάσουμε τόν Θεό μας!
ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ!

ΠΗΓΗpanagmil@gmail.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here