Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Έχεις άνθρωπο;

Έχεις άνθρωπο;

0

Στον εσπερινό την Κυριακή του παραλύτου βρήκαμε το εξής δοξαστικό:

Επί τη προβατική κολυμβήθρα κατέκειτο άνθρωπος εν ασθενεία και ιδών Σε Κύριε εβόα :

άνθρωπον ουκ έχω ίνα όταν ταραχθή το ύδωρ βάλη εν αυτώ. Εν ω δε πορεύομαι άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίαση , εγώ δε ασθενών κατάκειμαι.

Και ευθύς σπλαχνισθείς ο Σωτήρ λέγει προς αυτόν. Διά σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβέβλημαι και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω; Άρον σου τον κράβατον και περιπάτει.

Πάντα Σοι δυνατά, πάντα υπακούει,πάντα υποτέτακται. Πάντων ημών μνήσθητι Άγιε και ελέησον ως φιλάνθρωπος.

Αλήθεια, πόσο θα στερεωνόταν η καρδιά μας αν πλησιάζαμε με πνεύμα μαθητείας τη λατρεία μας…

Άρον σου τον κράβατον και περιπάτει. Άρον σου τον κράβατον και περιπάτει.Άρον σου τον κράβατον και περιπάτει.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here