Μια φορά ένας άνθρωπος επισκέφτηκε τον γέροντα …Απορούσε τι θα γινόταν στο μέλλον;

Είχε και ένα φιλό μαζί του που είχε την ίδια απορία.Πλησίασε πρώτα ο φίλος του και ρώτησε τον γέροντα. » Πάτερ τι θέλει ο Θεός να γίνω στη ζωή μου για αν τον δοξάσω και να τον ευχαριστώ;»

» Αυτό θα στο φανερώσει αργότερα… Εσύ τώρα κοιτά τη ψυχή σου.»

Αν και άκουσε την απάντηση δεν πτοήθηκε ο πρώτος και ρώτησε και αυτός » Τι θέλει ο Θεός να γίνει ώστε να δοξάζεται;»

‘ Σκουπιδιάρης…» Του απάντησε.

» Μα πάτερ τι λέτε; Σκουπιδιάρης;! Είπαμε δεν θέλω και δόξες μα σκουπιδιάρης;» Μα ο γέροτνας ήξερε ότι αντίθετα με το άλλο παλικάρη είχε υπερηφάνεια.

» Ναι παιδί μου. Σκουπιδιάρης. όλοι σε ταπεινώνουν και χάνεται η υπερηφάνεια. Μα παράλληλα βοηθάς το κόσμο. Και δεν δέχεσαι επαίνους. Ας μείνουμε ένα μήνα, και πολύ λέω, χωρίς σκουπιδιάριδες να δεις που άνθρωπος δεν θα βγαίνει έξω. Βλέπεις ο Χριστός δεν είναι μόνο ιατρός αλλά και σκουπιδιάρης γιατί τόσα σκουπίδια που μαζεύουμε είτε θα τα πετάξει καθαρίζοντάς μας είτε θα τα ανακυκλώσει σε μετάνοια.»

Leave a Reply

  • (not be published)