Κυριακή του τυφλού!

Πως να σπάσει η γρανιτένια …βεβαιότητα ότι βλέπουμε;

και να μπορέσουμε να ψελλίσουμε

Κύριε, ίνα αναβλέψω!

Leave a Reply

  • (not be published)