Είμαστε ο σύλλογος <> που έχει αναγνωριστεί από το πρωτοδικείο
Κεφαλονιάς με την υπ.αρ. 135/2009  απόφαση του.

                Τα μέλη
(Κεφαλονίτες και μη) γνωρίσαμε το μοναστήρι του Εσταυρωμένου και το ποικίλο
έργο που επιτελείται σε αυτό  και
θελήσαμε να το στηρίξουμε και μέσω του συλλόγου ώστε να υπάρχει ως πνευματική
εστία στις μέρες μας.

                Η
ιστοσελίδα μας έχει σκοπό να ενημερώνει για τις τρέχουσες εκδηλώσεις του
συλλόγου και ακόμη να δίνει ευκαιρίες για πνευματική κατάρτιση και γενικότερο
προβληματισμό.

Leave a Reply

  • (not be published)